2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Vytautas Tumėnas
       Lietuvos istorijos institutas

 

Santrauka

 

Lietuvių kalviškųjų „saulučių“ simboliai skirtybių ir bendrybių priešpriešos lauke

Į lietuvių kalviškųjų saulučių-kryžių tradiciją žvelgiama kaip į vizualų ženklą, tampantį socialinės-kultūrinės galios instrumentu. Nagrinėjama, kaip bendruomenės jame gali matyti ir skirtingus, ir panašius kodus, suteikti jam ir skiriančias, ir vienijančias interpretacijas. Remiantis kalvių pasakojimais, aiškinamasi, kaip kalviškųjų saulučių ženklai buvo pasitelkiami kuriant tautinę tapatybę, saugant kultūrinę savastį arba kurstant tarpkultūrinį konfliktiškumą, plėtojant atsiribojimą ir rezistenciją prieš sovietinę kultūrinę kolonizaciją; kaip, bendraujant su valdžios institucijomis, jiems būdavo priskiriama kitokia kompromisiškai nekonfliktinė interpretacija, priimtina sovietinei ideologijai.Taikant semiologinę, istorinę bei komparatyvinę vizualių simbolių analizę, atveriami sudėtingesni, tarptautiškesni tiriamų ženklų sanklodos, reikšmės, kilmės ir migracijos aspektai. Banguotų spindulių saulučių motyvas kildintinas ne tik iš ikikrikščioniškų vaizdinių, bet ir iš šiaurės Italijos gotikos/renesanso dailės. Išsaugojus sovietmečiu kalviškų saulučių tradiciją kaip liaudies kultūros reiškinį, drauge išliko ir jų krikščioniškoji semantika.

 

Raktažodžiai: kryždirbystė, kalviškų saulučių simbolika, tautinė tapatybė, rezistencija. .

https://doi.org/10.24101/logos.2017.73

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu