2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 93

:. Odeta Žukauskienė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas

 

Santrauka

 

Tinklaveika kaip kontrolės ir ideologijos aparatas: naujasis materializmas ir A. R. Galloway’aus medijų kritika

Straipsnyje išryškinamos teorinės Aleksanderio R. Galloway’aus medijų kritikos koordinatės, kurios siejasi su naujuoju materializmu. Analizuojant šio autoriaus trilogiją Kontrolės alegorijos, darbe tyrinėjama protokolinės interneto kontrolės veikmė, decentralizuotoje tinklaveikoje glūdinti technologinė ideologija, kurios pagrindinis įrankis yra programinė įranga. Aptariant algoritminės kultūros logiką, kuri sąsajomis ir kodų kalbomis diegia patrauklų interaktyvumą ir homogeniškumą, straipsnyje svarstoma apie alternatyvias humanitarinių mokslų ir meno taktikas, pozityvaus poveikio ir realių permainų galimybes.

 

Raktažodžiai: naujasis materializmas, A. R. Galloway’aus medijų kritika, tinklaveika, kontrolė.

https://doi.org/10.24101/logos.2017.80

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu