2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Redukcionizmas filosofijoje ir transcendencijos klausimas

Šiuo straipsniu pamėginta tiesiogiai susieti filosofijoje pasireiškiančio redukcionizmo genezę su nuostata, atmetančia transcendenciją. Autentiškas filosofinis mąstymas čia suprantamas kaip laisvas ir atsakingas žmogaus dvasios aktas, o bet kuris požiūris, apribojantis dvasios ar laisvės pasireiškimą, – kaip susiaurinta, nuskurdinta, redukuota pozicija, užverianti kelius į nesuinteresuotą tikrovės pažinimą. Jokios mokslinės–techninės prieitys negali kompensuoti nuostolių, patirtų praradus transcendencijos skonį ir jos ilgesį. Žmogaus ribotumo akistatoje tik dar labiau išryškėja atsakomybė už filosofinių paieškų kryptį ir kokybę – jos turi skverbtis į tai, kas svarbiausia, universaliausia, kilniausia – į būties prigimtį, dvasios gelmę, prie pačių tikrovės pamatų, į tiesos, gėrio ir grožio pilnatvę. Tikroji filosofija negali gyvuoti be savo ištakų, be savosios gyvybės šaltinio.

 

Raktažodžiai: :redukcionizmas, transcendencija, intuicija, laisvė, tikrovė

https://doi.org/10.24101/logos.2018.24

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu