2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Darijus Beinoravičius
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vertybės ir teisė

Visuomeninėmis vertybėmis laikoma tai, kas visuotinai pripažįstama ir kas išreiškia bendrus tam tikros visuomenės ar didžiosios jos dalies interesus. Visuomenėje gerbiamos visos prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės – gyvybė, sveikata, nuosavybė, garbė ir orumas, privataus gyvenimo neliečiamumas, sveikata, nuosavybė, įsitikinimų, sąžinės, minčių, tikėjimo laisvė ir kitos. Galima teigti, kad tokioje visuomenėje, kur gerbiamos žmogaus teisės ir kiekvieno žmogaus patenkinami interesai, yra pripažįstamos ir vertybės, o tokios kaip laisvė ar garbė ir orumas tampa visos visuomenės pamatinėmis vertybėmis. Straipsnyje analizuojamas vertybės ,,socialėjimas” – tapimas elgesio taisykle, kuri galutinai įtvirtinama teisės principais ir normomis. Teisės principai yra paremti vertybėmis ir jas išreiškia, todėl yra lankstūs, prisitaiko prie kintančios visuomenės ir jos vertybių.

 

Raktažodžiai: vertybė, teisė, teisės principai, visuomenė, moralės normos

https://doi.org/10.24101/logos.2018.25

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu