2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Irena Darginavičienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Kultūros ir kalbos įtaka asmens identiteto raidai

Straipsnis skirtas apibūdinti teorines ir praktines įžvalgas apie kultūros ir kalbos įtaką asmens identitetui. Lingvistikos tyrėjai teigia, kad kultūros integracija į užsienio kalbos mokymą bei mokymąsi yra būtina. Tokia nuostata leidžia suvokti esminį skirtumą tarp įprasto ir įgimto bendravimo principų. J. Mole pasiūlytas ir ištirtas „kultūros trikampis“ nusako žmonių elgesį ir tarpusavio bendravimą, nurodo konkrečius metodus, kaip žvelgti į kultūrinę atskirų asmenų ir žmonių grupių įvairovę. Norint sėkmingai bendrauti užsienio kalba, būtina ne tik gerai žinoti kalbą bet ir suvokti kultūrinius skirtumus, elgesio normas.

 

Raktažodžiai: kultūra, kalba, identitetas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.37

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu