2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Klaipėdos krašto valdymas: gubernatorius

Ratifikavus Klaipėdos Krašto konvenciją, kilo klausimų dėl centrinės valdžios ir autonominių Krašto institucijų santykio. Krašto gubernatoriaus instituto teisinė analizė atskleidžia kai kuriuos šio santykio aspektus, taip pat kai kurias Krašto socialinio kultūrinio gyvenimo aktualijas. Tyrimas padarytas atsižvelgiant į mokslinę literatūrą, teisės aktus, Lietuvos valstybės centriniame archyve (LCVA) saugomus gubernatorių raštus centrinės ir vietos valdžios atstovams, pasitarimų su valstybės vadovu protokolus, žymiausias gubernatorių pro memoria.

 

Raktažodžiai: gubernatorius, Konvencija, Statutas, pro memoria.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.26

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu