2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Mariusz Grygianiec
       Varšuvos universiteto Filosofijos institutas, Lenkija

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Apie animalizmo banalumą

Animalizmas yra viena populiariausių šiuolaikinės antropologijos srities stovyklų. Šios srities darbuose vis dėlto vyrauja neaiškumas, ką animalizmas skelbia ir kokias konsekvencijas numato. Šio teksto užduotis yra, pirma, išvardyti ir aptarti skirtingas pamatinės animalizmo tezės formuluotes, antra, nustatyti animalizmo ryšį su fizikalizmu, trečia, gauti atsakymą į klausimą, ar animalizmas užima kokią nors poziciją ginče dėl asmens tapatybės, bei ketvirta, pristatyti pagrindinius filosofinius argumentus už animalizmą. Bendroji tekste pristatomų analizių išvada siekiama konstatuoti, jog silpniausioji animalizmo versija yra banali ir filosofinio turinio neturinti tezė. Vienintelė protinga išeitis iš šios situacijos yra deramas tos tezės sustiprinimas bei parūpinimas atsakymų į daug metafizinių klausimų, kurių animalizmas, atrodo, iki šiol stengiasi išvengti.

 

Raktažodžiai: animalizmas, asmuo, gyvūnas, organizmas, žmogaus kūnas, trukmė, kriterijai.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.27

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu