2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Susvetimėjimo problema Lietuvos marksistinėje filosofijoje

Straipsnyje glaustai aptariami Karlo Marxo susvetimėjimo koncepcijos esminiai bruožai, analitiškai apžvelgiami sovietinio laikotarpio Lietuvos filosofų marksistų susvetimėjimo problemos tyrimai. Jie skirstomi pagal tikslus bei samprotavimų kontekstus, siekiama atskleisti jų tam tikrą savitumą. Nagrinėjami darbai apima paties K. Marxo susvetimėjimo koncepcijos analizes; susvetimėjimo aptarimus kitų temų (humanizmo, etikos, antropologijos) kontekste; nemarksistinių susvetimėjimo sampratų kritiką remiantis marksistine metodologija; filosofinius sociologinius realių susvetimėjimo apraiškų tuometinėje socialistinėje visuomenėje svarstymus. Konstatuojami filosofų marksistų polemikos su kitomis filosofijos kryptimis trūkumai, atskleidžiama tam tikra požiūrių įvairovė Lietuvos marksistinėje filosofijoje.

 

Raktažodžiai: Lietuvos filosofija, Karlas Marxas, marksizmas, susvetimėjimas, sovietinis laikotarpis.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.28

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu