2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Pragmatizmo filosofija tarp teizmo ir ateizmo

Šiame straipsnyje analizuojama amerikietiškoji pragmatizmo filosofija. Pragmatizmas pasitelkiamas kaip metodas, padedantis įveikti įtampą tarp teizmo ir ateizmo siekiant Absoliučios Tiesos. Svarstoma, ar pasitelkiant pragmatizmą galima paneigti J. Girniaus tezę, kad teizmas ir ateizmas yra nesuderinami. Autorius nurodo savo ankstesnį straipsnį, kuriame buvo analizuotas A. Maceinos egzistencinis skundas, išreikštas šio filosofo veikale Jobo drama. Kelia klausimą, ar egzistencinis skundas tikrai yra religinio pobūdžio, ar skundas, kreipiantis į transcendenciją, būtinai ją pasiekia. Straipsnio pabaigoje akcentuojama individuali tikėjimo patirtis, kuri, amerikietiškojo pragmatizmo tęsėjo R. Rorty įsitikinimu, nebūtinai turi sietis su Dievu – gali būti susieta su romantizuota meile, literatūros kūriniu, taip pat su sakramentais ir Dievu.

 

Raktažodžiai: pragmatizmo filosofija, utilitarizmas, J. Girnius, A. Maceina, egzistencinis skundas, religinė patirtis.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.29

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu