2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 94

:. Alvydas Noreika
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Michelio Foucault filosofijos (ne)atspindžiai Vytauto Kavolio lituanistinėse studijose

Straipsnis skirtas Vytauto Kavolio lituanistinių studijų ir prancūzų poststruktūralisto Michelio Foucault diskurso analizės santykiui aptarti. Priešingai dar XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje įsitvirtinusiam požiūriui, įrodinėjama, kad prancūzų filosofo ir istoriko idėjų įtaka Kavolio lituanistiniams opusams Sąmoningumo trajektorijos ir Epochų signatūros nėra reikšminga. Didžioji Kavolio svarstomų temų ir taikomų metodologinių priemonių dalis arba neturi nieko bendra su Foucault darbais, arba aiškintina abiejų mokslininkų minties paralelizmais. Daugelį metodologinių nuostatų, panašių į skelbtas prancūzų filosofo, lietuvių mokslininkas buvo susikūręs nepriklausomai nuo jo. Teigiama, kad apie tiesioginę Foucault įtaką Kavoliui galima tvirtai kalbėti tik dviem atvejais.

 

Raktažodžiai: : Vytautas Kavolis, kultūros istorijos metodologija, Foucault filosofijos recepcija

https://doi.org/10.24101/logos.2018.22

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu