2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Kastytis Rudokas
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Kai kurie metafiziniai architektūros paveldo aspektai

Straipsnis skirtas Lietuvoje neegzistuojančiai, arba egzistuojančiai tik fragmentiškai, kultūros paveldo metateorijos problematikai. Pagrindiniai metateorijos keliami klausimai susiję su paveldo esmės ir reikšmės problematika. Šioje diskusijoje pasirenkama svarstyti autentiškumo kaip substancijos konfigūracijas išeinant iš materialaus paveldo objekto suvokimo rėmų, kai tyrimo objektas yra architektūros ir urbanistikos paveldas miesto vietovėse.

 

Raktažodžiai: architektūros paveldas, metateorija, urbanistika, miestas, laikas, erdvė

https://doi.org/10.24101/logos.2018.36

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu