2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Raimonda Simanaitienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Fantasmagorijos ir medžiagų dermės stiklo dailininko Arūno Aleksandro Daugėlos kūryboje

Arūnas Aleksandras Daugėla yra žinomas kaip ilgametis Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto docentas, stiklo dailininkas, daugelio parodų Lietuvoje bei užsienyje dalyvis. Jo kuriamų skulptūrų plastinę raišką veikiausiai turėtume įvardinti kaip realistinę, tačiau menininko darbai dėl pasirinktų temų, siužetų ir personažų traktuotės neabejotinai įgyja fantasmagorinį, siurrealistinį charakterį. A. A. Daugėlos kūriniuose nuolat remiamasi portreto ir fragmentuotos žmogaus anatomijos formomis, atspindinčiomis ironija ir grotesku persmelktą dailininko pasaulėžiūrą, siurrealizmo principais grindžiamą vaizdavimo būdą. Keistam, intriguojančiam skulptūrų pavidalui skleistis pasitelkiamas ir autoriaus medžiagiškumo bei technologijų išmanymas, išryškinantis jo kūrinių meninę specifiką ir įtaigumą.

 

Raktažodžiai: A. A. Daugėla, fantasmagorijos, siurrealizmas, skulptūra, portretas, stiklas, technikos

https://doi.org/10.24101/logos.2018.34

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu