2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Aelita Skarbalienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Vydūno 150-osios gimimo metinės

 

Santrauka

Lyderystės idėjų paieškos Vilhelmo Storostos-Vydūno filosofijoje

Nors lyderio tapatumo filosofinės paieškos Lietuvoje įgauna vis didesnį mastą ir pagreitį, pagrindo idėjoms ieškoma Rytų ir Vakarų filosofijose apeinant Lietuvos filosofinę mintį. Šiuolaikinėje visuomenėje, stengiantis riboti pragmatiškumą ir vartotojiškumą, ypač skleidžiamos tvariosios – moralinėmis vertybėmis grįstos – lyderystės idėjos, skatinančios kiekvieną žmogų savyje ieškoti lyderio tapatumo. Tapatumas, teigiama, yra subjektyvus savęs paties vertinimas, savo vertybių ir socialinių vaidmenų pasirinkimas. Idėjos, kad asmens lyderystė yra socialinis konstruktas, kad ji gali būti sėkmingai išugdoma, pasaulyje pradėtos kelti ir Lietuvoje priimtos palyginti neseniai, t. y. įsitvirtinant postmodernizmo filosofinei krypčiai. Tačiau ar tikrai lyderystės idėjos nebuvo plėtojamos anksčiau? Egzistencijos prasmingumo orientyrų ieškojimai sutinkami Vydūno filosofijoje. Tikėtina, kad skatindamas atsigręžti į moralumą ir vertybes, jis galėjo kelti ir lyderystės idėjas. Šiame straipsnyje pateikiami lyderystės idėjų paieškų Vydūno filosofijoje rezultatai.

 

Raktažodžiai: lyderystė, lyderio tapatumas, Vydūnas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.30

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu