2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Marius Smetona
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Sąvokų „kalba“, „tauta“, „valstybė“ plėtiniai jaunimo sąmonėje

Šiame straipsnyje pateikiamas originalus tyrimas, ką šiuolaikiniam jaunimui reiškia sąvokos kalba, tauta, valstybė. Remiantis Liublino etnolingvistų sukurtu metodu, nagrinėjami studentų atsakymai į klausimus „Kas man yra kalba?“, „Kas man yra tauta?“, „Kas man yra valstybė?“ Jaunimui kalba – tai žmogaus, tautos išskirtinis, savitas, unikalus pažinimui, suvokimui svarbus identiteto bruožas. Tauta – nedalomas vienetas, kuris asocijuojasi su namais ar šeima. Valstybė asocijuojasi ir su vieta, kur gimei, augai, tai yra su gimtine, tėvyne, terpe, kurioje kalbama ta pačia kalba ir esama kultūrinio bendrumo. Analizė leidžia daryti išvadas, kad nors kalba, tauta ir valstybė iš pirmo žvilgsnio yra skirtingi dalykai, bet jaunimo pasąmonėje jie yra vienas nuo kito neatskiriami: kalba yra suprantama kaip tautos bendravimo priemonė ar valstybės skiriamasis bruožas; tauta suprantama kaip viena kalba kalbanti žmonių grupė, gyvenanti valstybėje, o valstybė yra teritorija, kurioje gyvena tauta, kalbanti viena kalba.

 

Raktažodžiai: konceptas, kalba, tauta, valstybė, vertybės

https://doi.org/10.24101/logos.2018.38

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu