2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Vytautas Vyšniauskas
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Intuicijų ir transcendencijos reikšmė grindžiant racionalumą

Straipsnyje sprendžiamas racionalumo paradoksas, kylantis iš patį racionalumą apibrėžiančio reikalavimo viską aiškinti racionaliai, kuris negali būti patenkintas jį pritaikius pačiam racionalumui. Teigiama, kad skepticizmą proto patikimumo atžvilgiu gali įveikti tik intuicijos, kurios nebūtinai veda į subjektyvizmą, tačiau būtinai užtikrina objektyvaus pažinimo galimybę. Toks racionalumo atžvilgiu „transcendentiškas“ jo pagrindimas legitimuoja intuicijas kaip lygiavertį pažinimo būdą pagret racionalumo, bet kartu verčia pripažinti transcendentinį tikrovės pagrindą. Šis pats savyje turi begalinį regresą kaip tikrovės lygmenų begalinį atsikartojimą be jokio kokybinio ontologinio pokyčio, todėl tik begalinė transcendencija gali grįsti baigtinę imanenciją.

 

Raktažodžiai: racionalumas, intuicija, skepticizmas, subjektyvizmas, begalinis regresas, transcendencija

https://doi.org/10.24101/logos.2018.40

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu