2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 95

:. Gintautas Vyšniauskas
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Vydūno 150-osios gimimo metinės

 

Santrauka

Vydūnas ir antinatalizmas

Straipsnyje glaustai aptarus antinatalizmo filosofijos prigimtį, rūšis ir kilmę, nagrinėjama Vydūno praktinio antinatalizmo ir jo filosofinių pažiūrų santykis. Daroma išvada, kad vedantiškai platoniškas Vydūno požiūris į žmogaus sielos ir kūno santykį jo nusistatymui neturėti vaikų iš esmės neprieštarauja. Vis dėlto kyla abejonių dėl Vydūno lytiškumo sampratos. Ar lytiškumą Vydūnas palieka kūnui (kaip tai daro Platonas), ar pakylėja jį į sielos lygmenį. Pastaruoju atveju antinatalizmą reikėtų traktuoti kaip nepataisomą skriaudą moteriai bei sutuoktinių porai.

 

Raktažodžiai: antinatalizmas, Vydūnas, žmogus, siela, kūnas, lytis

https://doi.org/10.24101/logos.2018.31

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu