2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Žurnalą remia
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

:. TURINYS:

Mokslinė mintis

Tomas SAULIUS
„Descartes’o dualizmas“: Sinoptinio žmogaus-pasaulyje vaizdinio link

Gintautas VYŠNIAUSKAS
Svarbesnis už Kantą ir HegelĮ

Rūta Marija VABALAITĖ
Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija

Loreta POŠKAITĖ
XXI a. kasdienybės estetika: klasikinės Vakarų estetikos transformacija ar suartėjimas su Rytų Azijos tradicine estetika?

Lina VIDAUSKYTĖ
Radijo-aktyvi filosofija: Walterio Benjamino ir Karlo Jasperso radijo paskaitos

Gintaras KABELKA
Filosofijos disertacijų srautas Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu

Darijus BEINORAVIČIUS
Filosofijos galimybės ir jų apraiškos įstatymų leidyboje

Ieva DEVIATNIKOVAITĖ
Lietuvių kalba Klaipėdos krašto teismuose ir mokyklose 1927–1932 m.

Aivaras STEPUKONIS
Žmogaus teisių visuotinimas globaliajame amžiuje: JT dokumentai dėl vergovės panaikinimo

Tomas KAČERAUSKAS
Luomai ir klasės medijų aplinkoje komunikacijos diskursų požiūriu

Nerijus STASIULIS
Dėl M. Heideggerio veikalo Būtis ir laikas vertimo

Aktualioji tema

Tomas KAVALIAUSKAS
Politinė moralė kintančioje Europoje: Baltijos šalių ir Vidurio Europos perspektyva

Klasika

Tomas AKVINIETIS
Suma prieš pagonis. Trečioji knyga. Apvaizda.159–163 skyriai

Menas

Tekstilė. Dailininkas Juozas Balčikonis

Kultūra

Antanas ANDRIJAUSKAS
Civilizacinės komparatyvistikos slinktys ir akademinio mokslo marginalijose buvusių civilizacinių fenomenų pažinimo aktualėjimas

Salomėja JASTRUMSKYTĖ
Kasdienybė kaip estetinis įsikūrimas M. K. Čiurlionio laiškuose

Ingrida BARANAUSKIENĖ
M. Bachtino idėjos interakcinio etnografinio tyrimo architektonikai

Jaunųjų opusai

Vygantas MALINAUSKAS
Viešasis interesas kaip bendrasis gėris

Agnė ALIJAUSKAITĖ
Richardo Rorty sąmonės filosofija kaip metafilosofinis projektas

Miglė MUNDERZBAKAITĖ
Adaptacijų studijos: analizės metodai ir vertinimo kriterijai

Autoriai

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu