2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Agnė Alijauskaitė
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Richardo Rorty sąmonės filosofija kaip metafilosofinis projektas

Šiame straipsnyje teigiama, kad Rorty sąmonės filosofija įmanoma kaip metafilosofinis projektas, pranokstantis fizikalizmo ribas ir oponuojantis filosofinei scholastikai. Įrodinėjama, kad Rorty fizikalizmą grindžia metafilosofinė motyvacija – siekis parodyti, kad fizikinės deskripcijos apsaugo nuo nepamatuotos pretenzijos į transcendentiškai angažuotą, neva objektyvų ir universaliai taikomą žinojimą. Svarstoma „sąmonės“, kaip tuščios koncepcijos, galimybė, kartu ginant Rorty eliminatyvizmą nuo kritikos dėl neva esančio pasidavimo scientizmui. Prieinama išvada, kad Rorty filosofijos kontekste sąmonės koncepcija laikytina idealistų ir natūralistų konstrukcija, nenurodančia jokio konkretaus turinio, todėl neatlaikančia materialistų kritikos. Vis dėlto net ir pasitelkus fizikinį žodyną sąmonės problematikai išskleisti, ši išsklaida nesuteikia visiško savęs pažinimo, į kurį galėtų pretenduoti mokslinis žinojimas – tam padeda filosofinės, teologinės ir kitokios deskripcijos.

 

Raktažodžiai: metafilosofija, sąmonės filosofija, fizikalizmas, Richardas Rorty

https://doi.org/10.24101/logos.2018.60

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu