2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Civilizacinės komparatyvistikos slinktys ir akademinio mokslo marginalijose buvusių civilizacinių fenomenų pažinimo aktualėjimas

Pastaraisiais dešimtmečiais radikaliai keičiantis mus supančiam pasauliui, įvairiose Žemės rutulio dalyse įsižiebiant seniems ir atsirandant vis naujiems neišspręstiems civilizaciniams iššūkiams bei konfliktams, regimas naujas galingas civilizacinės komparatyvistikos studijų atgimimas. Nedaug nusižengdami tiesai galime teigti, kad šiandien gyvename ypatingo civilizacinių problemų aktualėjimo, o kartu ir jų tyrinėjimų aukso amžiuje, kuriame civilizacinėje kompararatyvistikoje ryškėja esminiai teoriniai ir metodologiniai virsmai. Šis civilizacinės komparatyvistikos studijų proveržis tiesiogiai susijęs su naujomis dabartinio, į metacivilizacinę raidos pakopą žengiančio, pasaulio raidoje išryškėjusioms geopolitinėmis slinktimis, radikaliais politiniais, socialiniais ir kultūriniais virsmais. Straipsnio dėmesio centre yra pastarąjį dešimtmetį ypatingą aktualumą įgavusios teorinės ir metodologinės civilizacinės komparatyvistikos slinktys, joje ryškėjantis posūkis į anksčiau akademinio mokslo marginalijose buvusių civilizacinių (Juodojoje Užsacharės Afrikoje – Merojės, Aksumo, Malio, Ganos, Songajų, Naujajame pasaulyje – olmekų, sapotekų, majų, toltekų, Norte Čiko, Močės, indėnų sijų, įvairių šiaurės klajoklių tautų, Okeanijoje – Melanezijos, Mikronezijos, Polinezijos ir kt.) fenomenų pažinimą, kurie straipsnyje yra traktuojami kaip svarbūs gilesniam ne tik civilizacijos istorijos, tačiau ir jų naujausių tendencijų dabartinėje metacivilizacijoje suvokimui.

 

Raktažodžiai: civilizacija, kultūra, civilizacijos teorija ir metodologija, marginalinės civilizacijos.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.56

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu