2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Ingrida Baranauskienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

M. Bachtino idėjos interakcinio etnografinio tyrimo architektonikai

Straipsnyje pateikiamas tyrimas, kuriuo atskleidžiama M. Bachtino darbų daroma įtaka interakcinės etnografijos metodologijai. Atlikta trijų Bachtino knygų teminė analizė išryškino penkias temas, kurios siejasi su interakcine etnografija: mokslo prasmė ir atsakomybė; aplinka ir jos įtaka pažinimui; dalyvavimo filosofija; kalbos reikšmė tikrovės pažinimui; autoriaus požiūris į herojų. Be abejonės, interakcinės etnografijos metodologiją formavo ir formuoja daugelis mokslininkų, tačiau Bachtino mokymas apie tyrimo architektoniką, introspekciją, vertybinius centrus, vertybių priklausymą nuo kontekstų, aplinkų įtaką reiškinio pažinimui, žmogaus kultūros vienovės susiliejimą su kitomis sritimis, dalyvavimą įsijaučiant, subjektyvumo neišvengiamumą, požiūris į etines normas ir kt. yra pripažintas ir juo remiasi interakcinės etnografijos prieigą pripažįstantys mokslininkai. Bachtiną galima vertinti kaip mokslininką, šimtmečiu pralenkusį laiką ir darantį įtaką šiuolaikiniam pasauliui ne per vieną mokslo sritį, tarp jų ir per interakcinę etnografiją.

 

Raktažodžiai: Bachtinas, interakcinė etnografinė perspektyva, architektonika.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.58

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu