2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Darijus Beinoravičius
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Filosofijos galimybės ir jų apraiškos įstatymų leidyboje

Dar Platonas pažymėjo, kad geriausia valstybei, kai ją valdo valdovas-filosofas, nes toks valdovas leidžia išmintingiausius įstatymus. Šiandien išmintis įstatymų leidyboje yra formalizuota. Ji gali būti siejama su teisės aktų projektų ekspertize tam tikrose specializuotose institucijose, išminties paieškos gali būti nukreiptos ir į visuomenės konsultacijas, nes taip galima surinkti kuo daugiau socialinės informacijos, kad priimami sprendimai būtų objektyvesni, visapusiški, teisingesni, o kartu ir išmintingesni, palytėti filosofo plunksnos. Diskutuotina, kaip formalizuoti įstatymų kokybės ir kiekybės optimalų santykį, kad jis būtų veiksmingas. Straipsnyje aptariamos filosofijos kaip išminties šaltinio paieškos ir apraiškos įstatymų leidyboje.

 

Raktažodžiai: įstatymų leidyba, ,,išmintingas” įstatymas, įstatymų kokybė, visuomenės konsultacijos.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.48

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu