2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Lietuvių kalba Klaipėdos krašto teismuose ir mokyklose 1927–1932 m.

1923 m. Lietuvai įgijus suvereno teises į Klaipėdos kraštą, kilo daugybė probleminių klausimų – nuo pensijų mokėjimo buvusiems Krašto tarnautojams iki lietuvių kalbos vartojimo autonominėse įstaigose. Šiuos klausimus nebuvo paprasta išspręsti, nes Krašte jau šimtmečius buvo įsigalėjusi vokiečių kultūra, teismų sistema, teisinis reglamentavimas, teisės doktrina. Straipsnyje analizuojama, koks buvo lietuvių kalbos statusas Krašto teismuose remiantis Klaipėdos krašto teisės aktais, Lietuvos valstybės centriniame archyve (LCVA) rastais Krašto gubernatoriaus pro memoria, Krašto direktorijos bei Užsienio reikalų ministerijos raštais, statistiniais duomenimis, to meto spauda.

 

Raktažodžiai: lietuvių kalba, Klaipėdos krašto teismai, mokyklos, pro memoria

https://doi.org/10.24101/logos.2018.49

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu