2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Salomėja Jastrumskytė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Kasdienybė kaip estetinis įsikūrimas M. K. Čiurlionio laiškuose

Šiame straipsnyje tiriami kasdienybės estetikos aspektai, susiję su rutiniškumu, atpažįstamumu, įsikūrimu esamoje kasdienėje būtyje tokie, kokie jie pasirodo M. K. Čiurlionio laiškuose, ypač rašytuose iš Leipcigo 1902 m. Pasitelkiant naujausias kasdienybės estetikos teorijas, akcentuojančias kasdienybės savaimingumą ir ontologinę pilnatvę, atskleidžiami Čiurlionio kasdienio patyrimo estetiniai bruožai, buvę saviti ir net novatoriški jo gyvenamuoju laiku.

 

Raktažodžiai: kasdienis gyvenimas, estetika, kasdienybės estetika, estetinis patyrimas, Čiurlionis..

https://doi.org/10.24101/logos.2018.57

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu