2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Gintaras Kabelka
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Filosofijos disertacijų srautas Lietuvoje sovietiniu laikotarpiu

Straipsnyje bibliometrijos priemonėmis tiriamas sovietinio laikotarpio Lietuvos filosofijos disertacijų srautas: suregistruotos visos šiuo laikotarpiu apgintos disertacijos, jos suklasifikuotos pagal gynimo metus, autorius, mokslo institucijas, filosofijos kryptis ir disciplinas, mokslinius vadovus, parašymo kalbą. Teigiama, kad disertacijų srauto kiekybinio augimo dinamika neatitinka bendrojo Lietuvos filosofinio diskurso eksponentinio augimo, tačiau iš esmės atitinka šio diskurso probleminę struktūrą. Filosofijos disertacijų rengimo svarbiausia institucija buvo Vilniaus universitetas; maždaug trečdalis disertacijų parengta Sovietų Sąjungos mokslo centruose, daugiausia Maskvos M. Lomonosovo universitete. Identifikuojamos mokytojo–mokinių ryšių grupės, jos interpretuojamos mokslinių mokyklų koncepcijų požiūriu. Atskleidžiama, kad Eugenijaus Meškausko grupė yra gausiausia mokytojo–mokinio ryšių konsteliacija, sudaryta iš paties E. Meškausko mokinių bei jų pačių mokinių, šiai grupei būdingi esminiai mokslinės mokyklos bruožai.

 

Raktažodžiai: Lietuvos filosofija, sovietinis laikotarpis, disertacijų srautas, mokslinė mokykla, bibliometrija.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.47

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu