2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Tomas Kačerauskas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Luomai ir klasės medijų aplinkoje komunikacijos diskursų požiūriu.

Straipsnyje analizuojami kūniškumo klausimai, kylantys formuojantis naujiesiems luomams ir klasėms medijų aplinkoje. Plėtojamos tezės: 1) medijos prisideda prie formavimo naujųjų luomų, kurių požymis – kūnų stiliai; 2) visuomenė fragmentuojasi jos nariams susiskirstant į kokias nors klases nepaisant medijų vienodinimo tendencijų. Nagrinėjamos prieštaringos šiuolaikinės visuomenės tendencijos, kai globaliai vienodėjant vartotojų gyvensenai, formuojasi išskirtinis vartojimas, drauge – turtingųjų luomas. Reklama lyginama su ideologija ir jos prievartos formomis atsižvelgiant į riboto poveikio teoriją. Kūniškumo ir luomiškumo santykis bei kūniškas stilius kaip naujojo luomo požymis svarstomi iš skirtingų komunikacijos mokyklų perspektyvų ir keliamas metakomunikacijos kaip komunikacinės praktikos klausimas.

 

Raktažodžiai: kūniškumas, klasės, komunikacija, medijos, stilius.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.51

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu