2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Aktualioji tema

 

Santrauka

Politinė moralė kintančioje Europoje: Baltijos šalių ir Vidurio Europos perspektyva

Šiame straipsnyje filosofiškai apmąstoma, kaip, kintant vertybėms, transformuojasi Europos regionų tapatybė, atskleidžiama įtampa tarp vertybių, dėl kurių gresia pavojus pačiam Europos Sąjungos projektui. Teigiama, kad politinė liberali moralė Vidurio Europoje patiria iššūkių susidurdama su kylančiu nacionalizmu. Taip yra ne dėl patiriamo tuštumos jausmo, o dėl to, kad atsirado įtampa tarp liberaliųjų-kosmopolitinių ir konservatyviųjų-nacionalistinių vertybių pačios Vakarų Europos šalyse. Pabėgėlių krizė, teisinė sumaištis pabėgėlių klausimu, kraštutinis svetingumas civilizaciniam Kitam ir kultūrinio saugumo netektis Vakarų Europoje – tai faktoriai, kurie daro įtaką Vidurio Europos šalių politinėms nuostatoms bei supratimui, kodėl ir kaip kinta Europa.

 

Raktažodžiai: tapatybė, vertybės, Vakarų Europa, pabėgėlių krizė, liberalusis kosmopolitizmas, tautinis konservatyvumas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.53

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu