2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Dailininkas Juozas Balčikonis

 

Menas

 

Santrauka

Tekstilė

Lietuvos tekstilės mokyklos patriarchas Juozas Balčikonis (1924–2010) gimė Giedraitinėje, Ramygalos vlsč., Panevėžio r., kur baigė Ramygalos vidurinę mokyklą. Studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Čia jam didžiulę padarė L. Truikys. Studijuodamas aistringai domėjosi lietuvių liaudies menu ir Rytų daile, kolekcionavo jų kūrinius. Nuo 1949 m. pradėjo dėstyti savo alma mater Kaune, o 1951–1989 m. buvo Lietuvos dailės instituto Tekstilės katedros vedėjas, nuo 1972 m. – profesorius.
Knygų Liaudies menas. Audiniai (I d. 1957; II d. 1962), Audinių raštai (1961), Juostos (1969), Tautiniai drabužiai (1970) ir kt. autorius.
Nuo 1947 m. dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir įvairiose Europos, Azijos, Amerikos ir Afrikos šalyse. Su J. Balčikonio vardu susiję beveik visi reikšmingiausi XX a. lietuvių tekstilės meno raidos įvykiai – dailininkas pedagogine, organizacine ir kūrybine veikla daug prisidėjo prie lietuvių tautinės tekstilės mokyklos formavimo. Pagrindinės jo kūrybinės veiklos sritys – gobelenai, rištiniai kilimai, batikos technika sukurti kūriniai, dekoratyviniai audiniai, mišrios technikos kompozicijos, tautiniai kostiumai. Parengė tautinių drabužių eskizų 1955 ir 1960 m. Dainų švenčių dalyviams.
J. Balčikonis yra apdovanotas Valstybinės premija, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2000) ir LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2001).

 

Raktažodžiai: Juozas Balčikonis, tekstilė.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.55

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu