2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Miglė Munderzbakaitė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Adaptacijų studijos: analizės metodai ir vertinimo kriterijai

Kad ir kaip toli siektų adaptacijos ištakos – jų kūrimas, bandymas analizuoti, tačiau adaptacijos studijų pradžia, atskaitos taškas, pirmos profesionalios įžvalgos, paskatinusios tolesnius tyrimus, paprastai siejamos su prancūzų kino kritiku ir teoretiku Andre Bazinu ir jo straipsniu ,,Adaptacija arba kinas kaip santrauka“ (1948). Straipsnyje autorius pradėjo kalbėti apie kino adaptacijas: jų kūrimo principus, teksto poziciją naujo kūrinio atžvilgiu, adaptacijų reikšmę ir poveikį kino žiūrovams. Nuo XX a. vidurio adaptacijų vertinimas, jų analizavimo metodai, prieigos keitėsi, tačiau su tam tikromis išlygomis analizės centras tebėra tekstas (adaptuojamo kūrinio naratyvas). Šiame straipsnyje aptariamas adaptacijų tyrimų laukas, jo kryptys, dominuojantis vertinimo kriterijų kontekstas, dažniausiai taikomi analizės metodai, įrankiai.

 

Raktažodžiai: adaptacija, naratyvas, dekonstrukcija, intermedialumas, intertekstualumas.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.61

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu