2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Loreta Poškaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

XXI a. kasdienybės estetika: klasikinės Vakarų estetikos transformacija ar suartėjimas su Rytų Azijos tradicine estetika?

Straipsnyje siekiama išsiaiškinti Vakarų ir Rytų Azijos kasdienybės estetikos panašumus ir skirtumus, o taip pat galimas šių ryšių tyrinėjimo perspektyvas ir dialogo taškus. Tuo tikslu pirmoje jo dalyje apžvelgiami ir lyginami Vakarų ir Rytų Azijos (kinų ir japonų) mokslininkų požiūriai į kasdienybės estetiką, ypač jos apibrėžimą, tyrimų lauką ir sąvokas. Antroje dalyje aptariama viena iš kasdienybės estetikos sričių ir sąvokų – nuobodulys, vadovaujantis prielaida, kad ši sąvoka turbūt geriausiai atskleidžia Vakarų ir kinų-japonų kasdienybės estetikos panašumus ir skirtumus. Remiantis vienu žinomiausių ir įtakingiausių nuobodulio sampratos ir jos istorijos tyrimų – Larso Svendseno knyga Nuobodulio filosofija ir kasdienybės patirties aprašymais kinų bei japonų literatūroje, bus siekiama parodyti, kad būtent M. Heideggerio požiūris į nuobodulį ir bendras estetinio patyrimo ontologizavimas gali būti laikomas tuo „tašku“, kuriame susikerta ir išsiskiria vakarietiškasis ir kiniškasis-japoniškasis estetizuotas kasdienybės patyrimas.

 

Raktažodžiai: kasdienybė, negatyvi estetika, nuobodulys, permainos, intencionalumas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.45

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu