2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Tomas Saulius
       Lietuvos sporto universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

„Descartes’o dualizmas“: Sinoptinio žmogaus-pasaulyje vaizdinio link

Straipsnyje nagrinėjama dominuojanti „descartes’o dualizmo“ samprata, primesta „Ryle’o-dennetto tradicijos“. Teigiama, kad šiai koncepcijai galima rasti prasmingesnę alternatyvą, grindžiamą Sellarso pasiūlyta filosofijos kaip dviejų žmogaus-pasaulyje vaizdinių – „akivaizdaus“ ir „mokslinio“ – sintezės traktuote. Apibendrinama, kad „Ryle’o-dennetto tradicijoje“ pernelyg piktnaudžiaujama „apeliavimo į istoriją“ argumentu, kuris gali būti atgręžtas prieš pačią šią tradiciją. Taip pat daroma išvada, kad egzistuoja pakankamas tekstinis pagrindas descartes’o filosofijos interpretacijai ne „vienos klaidos istorijos“ žanro rėmuose.

 

Raktažodžiai: Descartes’as, dualizmas, sąmonės-kūno problema, Wilfridas Sellarsas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.42

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu