2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Aivaras Stepukonis
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Žmogaus teisių visuotinimas globaliajame amžiuje: JT dokumentai dėl vergovės panaikinimo.

Straipsnyje aiškinamos istorinės visuotinamojo požiūrio į etines ir teisines žmonijos realijas sąlygos. Dabartiniame globalėjimo amžiuje tarptautinis visuotinamojo požiūrio pripažinimas ir įteisinimas valstybėse įgauna vis platesnį – galiausiai – pasaulinį mastą. Žmogaus teisės sudaro atskirą etinių ir teisinių sampratų visuotinimo sritį. Žmogaus teisių raidai dabartiniame pasaulyje aiškinti ir iliustruoti pasitelkiami JT dokumentai dėl vergovės, vergų prekybos ir į vergovę panašių institutų bei papročių panaikinimo. Ypatingas dėmesys skiriamas minėtų dokumentų prielaidoms, į kurias atsižvelgtina, siekiant apdairaus ir balansuoto tokių dokumentų supratimo.

 

Raktažodžiai: visuotinimas, žmogaus teisės, Jungtinės Tautos, konvencija, vergovė

https://doi.org/10.24101/logos.2018.50

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu