2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Rūta Marija Vabalaitė
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija

Straipsnyje analizuojamos Angelo Daugirdo (1776–1835), filosofijos profesoriaus, dėsčiusio filosofiją Vilniaus universitete XIX a pradžioje, estetikos ir meno filosofijos idėjos. Pagrindinis tyrinėjimų šaltinis yra paskutinis Daugirdo traktato Prigimtinių mąstymo taisyklių išdėstymas, arba teorinė ir praktinė logika, parašyto ir 1828 m. publikuoto lenkų kalba, skirsnis. Skirsnis buvo skirtas vaizduotės vaidmens žmonių gyvenime problemoms, čia mes randame ir tyrinėjame meninės vaizduotės prigimties ir kilmės, estetinio skonio, meno kaitos interpretacijas, įvairių meno rūšių suskirstymą ir vertinimą. Taip pat daug dėmesio skiriama Daugirdo bandymo paaiškinti meno kūrinių ekspresyvumą ir nemimetinio meno kūrybos principo nagrinėjimui.

 

Raktažodžiai: vaizduotė, estetinis skonis, menas, Apšvieta, romantizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.44

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu