2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Lina Vidauskytė
       Kauno Technologijos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Radijo-aktyvi filosofija: Walterio Benjamino ir Karlo Jasperso radijo paskaitos

Straipsnio tikslas – išanalizuoti vokiečių filosofų Walterio Benjamino ir Karlo Jasperso radijo veiklą išryškinant radijo medijos specifiką ir jos refleksiją filosofų paskaitose, teoriniuose tekstuose. Nors Benjaminas laikomas vienu pirmųjų medijų teoretikų, tačiau jo radijo paskaitos, radijo teorijos tekstai sulaukė menko tyrinėtojų dėmesio. Todėl toks tyrimas yra labai reikalingas. Kita problema yra ta, kad neišliko paties Benjamino įrašytų radijo laidų (priešingai, negu K. Jasperso). Todėl belieka naudotis tik teksto medija, kai analizuojamos radijo paskaitos. Tad garso dimensija iškrenta, bet vis dėlto tekstuose jaučiama labai aiški filosofo pozicija – Benjaminas reflektuoja, jog dirba su skirtingos prigimties medija ir tai rodo ne tik pasirinkta tematika, bet ir pati kalbėjimo maniera (kiek apie tai mums leidžia spręsti užrašytas tekstas). Jaspersas yra kitokio tipo filosofas, nei Benjaminas, ir į radijo veiklą įsitraukė daug vėliau – po Antrojo pasaulinio karo, kai techninės radijo ir įrašų archyvavimo galimybės jau buvo daug geresnės. Jasperso paskaitos Bazelio radijuje pasižymi tuo, kad jis užčiuopia aktualiausias pokario moralines problemas, iš naujo apmąsto komunikacijos temą bei sudėtingą akademinę discipliną – filosofiją – siekia priartinti prie ,,žmogaus iš gatvės”.

 

Raktažodžiai: radijas, balsas, filosofija, komunikacija, klausymasis

https://doi.org/10.24101/logos.2018.46

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu