2003 - 2018

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 96

:. Gintautas Vyšniauskas
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Svarbesnis už Kantą ir HegelĮ

Straipsnyje nagrinėjamas Džeremijo Bentamo (Jeremy Bentham) utilitaristinis socialinės inžinerijos projektas žvelgiant pro Karlo Markso (Karl Marx), Frydricho Nyčės (Friedrich Nietzsche) ir Tomo Hodgskino (Thomas Hodgskin) kritikos prizmę. Stebina tai, kad tokie skirtingi mąstytojai kaip Nyčė ir Marksas kritikuoja Bentamą dėl tų pačių dalykų: smulkmeniško ir nuobodaus minčių dėstymo stiliaus, filisteriškumo ir anglocentrizmo (consensus sapientium). Hodgskinas kritikuoja Bentamą dėl prigimtinių žmogaus teisių neigimo ir pretenzijos leisti įstatymus visai žmonijai, kas prilygsta intelektinės puikybės ydai (hubris). Bet nepaisant visos šios griežtos ir gilios kritikos, atrodo, kad kol skaitmeninės technologijos ir globalizacija žengia į priekį, tol Bentamo pasiūlytas pannominiono ir panoptikumo projektas artėja prie įgyvendinimo amerikanizuoto ANGKOM’o pavidalu. Kaip tik todėl Mišelis Fuko (Michel Foucault) teisus teigdamas, kad Bentamas mums svarbesnis už Kantą ir Hegelį.

 

Raktažodžiai: ANGKOM’as, Bentamas, pannominionas, panoptikumas, komunizmas, utilitarizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.43

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu