2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Vygandas Aleksandravičius
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Newtono dėmuo Rousseau mąstyme

Žymiausi Rousseau darbai buvo parašyti iš politinės filosofijos srities. Tačiau kaip svarbiausią jo siūlomo visuomenės modelio sėkmingo įgyvendinimo sąlygą Rousseau išskyrė tinkamą auklėjimą. Geriausias tokio auklėjimo būdas yra sugrįžti prie mūsų prigimties šaltinių, „grįžti į gamtą“. Auklėdamas Emilį, Rousseau darė tai tiesiogiai – vedė berniuką į gamtą. Svarbu tai, kad tai buvo niutoniškai suprantama gamta, ir Rousseau mokytojas supažindino su ja Emilį žaisdamas niutoniško tyrinėtojo darbą. Kai berniukas tapo jaunuoliu, Rousseau perėjo prie dvasinių mokymų, tiesiogiai skirtų pasirengimui visuomeninei realybei. Tada atėjo ir Dievo eilė. Metafiziškiausia Rousseau kūrybos dalis, Emilio intarpas – ,,Savojos vikaro tikėjimo išpažinimas”, – atskleidžia mums visuminius Rousseau mąstymo pagrindus. Matome, kad čia kaip artimiausią sau mąstytoją Rousseau nurodo Clarke'ą, kuris, kaip žinoma, buvo Newtono mokinys ir draugas, metafizikoje diegė jo pažiūras. Pagarba senovei ir kritiškas dabarties vertinimas, laisvos valios ir jos harmoningo derinimo trapioje visumoje klausimas buvo svarbūs Rousseau ir Newtoną siejantys mąstymo saitai. Šie veiksniai atvėrė mums kelią naujai Rousseau kūrybos interpretacijai pasitelkus Newtoną.

 

Raktažodžiai: bendroji valia, gravitacija, "atgal į gamtą”, Rousseau, Newtonas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.63

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu