2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Antanas Andrijauskas
       Vilniaus dailės akademija, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Lietuvių kaligrafijos patriarcho Alberto Gursko kūrybos savitumas

Nors ilgametis Vilniaus dailės akademijos profesorius Albertas Gurskas per savo ilgą kūrybinį kelią reiškėsi grafikos, ekslibrisų, plakato, lietuviškų herbų kūrimo srityje ir atsiskleidė kaip talentingas pedagogas, sukūręs savitą lietuviškąją šrifto ir kaligrafijos mokyklą, tačiau šiame tekste daugiausia dėmesio skirsime jo kaligrafijai, nes čia labiausiai atsiskleidė šios subtilios asmenybės talentas ir turtingos dvasios pasaulis. Tekste glaustai aptariami pagrindiniai Gursko kūrybinės evoliucijos tarpsniai. Itin nuodugniai aptariamas kaligrafijos vaidmuo jo kūrybinei evoliucijai, svarbiausi jo kaligrafijos stiliaus raidos bruožai ir dailininko laimėjimus reprezentuojantys kūriniai. Aptariami ir jo pedagoginės praktikos ypatumai bei kūrybinės veiklos paliktas pėdsakas Lietuvos kaligrafijos ir šrifto meno istorijoje.

 

Raktažodžiai: Albertas Gurskas, estetika, Lietuvos kaligrafija, šriftas, forma, linija, kompozicija

https://doi.org/10.24101/logos.2018.74

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu