2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Antanas Andrijauskas
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Ilgai be savo valstybės ir teritorijos gyvavusios žydų civilizacijos unikalumas

Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į žydų civilizacijos, ilgai gyvavusios be savo valstybės ir teritorijos, neįtikėtino tvarumo gelminių priežasčių aiškinimąsi. Analizuojami ne tik žydų civilizacijos genezės, sklaidos aspektai, bet ir jos santykiai su anksčiau greta gyvavusiomis kitomis civilizacijomis bei tautomis. Tekste glaustai lyginamuoju aspektu aptariami judaizmo religijos specifiniai bruožai, jos santykiai su kitomis abraomiškomis religijomis – krikščionybe ir islamu – bei persiškuoju judaizmu. Autorių taip pat domina įvairūs judaizmo religijos poveikio skirtingiems žydų mentaliteto bei kūrybinės raiškos aspektams klausimas. Ypatingas dėmesys tekste skiriamas tūkstantmečiais kultivuojamai judaistinei išsilavinimo ir asmenybės kūrybingumą skatinančiai sistemai, kuri buvo ne tik veiksminga žydų kultūros ir religijos tradicijų saugotoja, bet ir patikima priemonė ugdyti išsilavinusius žmones ir kūrybingus intelektualus.

 

Raktažodžiai: žydų civilizacija, civilizacinė komparatyvistika, religija, judaizmas, išsilavinimas, kūrybingumas.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.76

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu