2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

1933 m. teismų reforma ir Klaipėdos krašto justicija

Straipsnyje apžvelgiama 1933 m. Lietuvos teismų reforma tiek, kiek ji yra susijusi su Krašto justicija. Aptariama reformos įgyvendinimo problematika bei Vokietijos ir signatarinių valstybių keliami reikalavimai. Rašant straipsnį, daugiausia naudotasi Lietuvos centriniame valstybės archyve rastais dokumentais – Krašto gubernatorių pro memoria, Klaipėdos krašto įstatymais, Lietuvos ministrų, Krašto Direktorijos raštais, Vokietijos, signatarinių valstybių bei Lietuvos diplomatų pokalbiais, Krašto įstatymais, Vyriausiojo Tribunolo jurisprudencija. Naudotasi ir tarpukario Lietuvos mokslininkų įstatymų komentarais, publicistiniais straipsniais.

 

Raktažodžiai: 1933 m. Teismų santvarkos įstatymas, Klaipėdos krašto teismai, pro memoria.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.70

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu