2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Indrė Ignotaitė
       Klaipėda University, Lithuania

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Interneto anglų kalbos įtaka keičiant interneto lietuvių kalbos kultūrą

Šiame straipsnyje tiriama, kaip interneto anglų kalba formuoja interneto lietuvių kalbą. Straipsnio teorinės literatūros apžvalgoje pateikiama mokslinė medžiaga apie internetą, interneto kalbą ir virtualiosios erdvės bendruomenes. Straipsnyje atskleidžiamos interneto lietuvių kalboje funkcionuojančių ir naujai įgytų kultūrinių bruožų paplitimą. Vienas tokių bruožų – didesnis polinkis būti atviresniam ir ekspresyvesniam bendravimo metu reiškiant patiriamas nuotaikas ir proto būklę. Dėl kibernetinės erdvės dydžio, atvirumo, bendravimo laisvės, anonimiškumo ir nykstančių ribų tarp skirtingų kalbų ir kultūrų kyla sunkumų norint tiksliai išskirti ir apibūdinti visus galimus būdus, kaip interneto anglų kalba gali paveikti naujų interneto lietuvių kalbos kultūrinių bruožų susidarymą. Pavyzdžių analizė atskleidžia dažnesnį ir sudėtingesnį tam tikros rūšies, su internetine anglų kalba (taip pat ir anglų kalba apskritai) susijusios ironijos, satyros, sarkazmo, vakarietiško ir amerikietiško humoro ir memetinių populiariosios interneto kultūros kilmės frazių vartojimą. Šios pastabos skatina manyti, kad kai kuriems lietuviakalbiams interneto vartotojams anglų kalba yra susijusi su šiuolaikine vakarietiška ir amerikietiška kultūra ir veikia kaip priemonė, leidžianti perimti, pritarti, kartoti ir skleisti įvairius minėtų kultūrų elementus jų parašytose žinutėse, o tai įrodo didžiulę šios kalbos reikšmę ir galią tokiems interneto vartotojams.

 

Raktažodžiai: interneto anglų kalba, interneto lietuvių kalba, kalbos įtaka, socialiniai tinklai.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.80

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu