2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Tomas Kačerauskas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Komunikacija ir perspektyvizmas

Straipsnyje nagrinėjami perspektyvizmo klausimai komunikacijos moksle. Analizuojamos tiek skirtingos komunikacinės perspektyvos, tiek perspektyvizmo atmainų komunikaciniai aspektai. Nagrinėjamos šios perspektyvizmo atmainos: retorinis, poetinis, edukacinis ir politinis. Keliami šie klausimai: ar kalbėjimas apie skirtingas perspektyvas nėra pretenzija į metaperspektyvą ir metakomunikaciją bandant suniveliuoti skirtingas prieigas? Ar multiperspektyvizmas apeliuojant į kelias perspektyvas nėra kolonializmo atmaina profanuojant jas? Ar komunikatyvumas tarp skirtingų perspektyvų neliudija globalių tendencijų, skirtingas perspektyvas suvokiant kaip populiariosios kultūros aspektus?

 

Raktažodžiai: perspektyvizmas, komunikacija, metakomunikacija, multiperspektyvizmas.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.68

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu