2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Tomas Kavaliauskas
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Aktualioji tema

 

Santrauka

Politinės moralės transformacijos Vidurio Europoje: Lenkijos atvejis

Šiame straipsnyje analizuojamas Lenkijos atvejis, nes jis atspindi politinės moralės transformacijas. Lenkijos autoritarinis nacionalistinis režimas įvardijamas kaip demokratūra. Konstitucinis teismas ir žiniasklaida yra pajungti valdančiosios partijos Prawo i Sprawiedliwość (trumpinys PiS) ideologijai, todėl kalbama apie autoritarinį režimą. Straipsnyje remiamasi kritišku buvusio disidento A. Michniko žvilgsniu į šiandieninės Lenkijos padėtį, jo vertinimais. Atskleidžiamas ryšys tarp 1989 m. Apskritojo stalo sutarimų ir neįvykusios de-komunizacijos moralinių iššūkių. Svarstoma, kaip pasikeitusi Lenkijos politinė moralė veikia Vidurio Europos tapatybę. Autoritarinio režimo formos Lenkijoje ir Vengrijoje paneigia pirminę M. Kunderos Vidurio Europos idėją, paneigia buvusį ilgesį tapti Europos dalimi esant už Geležinės uždangos, siekiant vertybiškai jungtis su liberaliais Vakarais, o šiandien Vidurio Europos, kaip koncepcijos, arba nebeliko, arba ji pagal savąją idėją pasislinkusi į Baltijos šalis.

 

Raktažodžiai: politinė moralė, tapatybė, komunizmas, Lenkija, konstitucija, A. Michnikas, M. Kundera.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.71

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu