2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Kaligrafija.

 

Menas

 

Santrauka

Grafikas Albertas Gurskas

Albertas Gurskas (g. 1935 m.) – grafikas, plakatininkas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas. 1962–1968 m. studijavo Vilniaus valstybiniame dailės institute grafikos specialybę. Nuo 1969 m. buvo pakviestas dėstyti VDI (dabar – Vilniaus dailės akademija), dėstė šrifto, kaligrafijos ir kompozicijos pagrindų paskaitas pedagogikos, grafikos, architektūros, dizaino specialybių studentams, vadovavo Pedagogikos (1982–1987) ir Grafikos katedroms (1993–2003). Nuo 2012 m. dėsto EHU universitete, vizituojančio profesoriaus teisėmis dėstė Izraelyje. Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1970 m. Profesorius nuo 1993 m.
Visiems A. Gursko sukurtiems darbams būdinga precizija ir išbaigtumas, išradinga, apgalvota kompozicija, nepriekaištingas meninis skonis bei laisvas, virtuoziškai žaismingas stilius. Apipavidalino beveik 40 mokslo, meno, politinės ir pedagoginės literatūros leidinių. Nuo 1968 m. dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, yra paskelbęs tris šrifto ir kaligrafijos menui skirtas knygas.

 

Raktažodžiai: kaligrafija, Albertas Gurskas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.73

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu