2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Algis Mickūnas
       Ohajo universitetas, JAV

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Dialogas ir pasaulis

Filosofija gimė dialogo forma. Platono kūrinius net ir vadiname ,,Platono dialogais". Dialogas atveria tarp asmenų kylantį supratimą apie jiems rūpimą klausimą ar temą. Tačiau šis pokalbis numato ir daugelį kitų nuostatų. Pavyzdžiui, kalbėdami apie gravitaciją, prisimename Newtoną ir kitus mokslininkus, kurie tarsi dalyviai papildo ir pratęsia tokį dialogą. Kitaip tariant, diskusija įgyja poli-loginės gelmės. Šiuo požiūriu visi dialoge dalyvaujantys asmenys kartu dalyvauja ir poli-centriškame suvokime, kur kiekvienas teiginys yra ir ribojamas, ir kartu praplečiamas kitų dalyvių nuomonėmis. O monologiška nuostata bando įtvirtinti savo absoliutumą ir a priori redukuoti bei sumenkinti bet kokį kitų indėlį. Tokia nuostata ne tik ,,paaiškina", ką ir kaip kiti gali pasakyti, bet ir paneigia ,,kito" suvokimą. Taip steigiama nuostata, kuri nutildo visas kitas. Straipsnyje parodoma, kad tokia monologiška nuostata negali išsilaikyti.

 

Raktažodžiai: policentriškas dialogas, polilogas, tarpcivilizacinis dialogas, integrali sąmonė

https://doi.org/10.24101/logos.2018.66

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu