2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Nuo kultūrinio turizmo iki šiuolaikinių miesto vestuvių

Straipsnio tikslas – išnagrinėti kultūrinio turizmo apraiškas šiuolaikinėse miesto vestuvėse. Keliami uždaviniai: ištirti kultūrinio turizmo tipologiją šių dienų miesto vestuvėse; atskleisti globalizacijos daromą įtaką šiuolaikinėms lietuvių vestuvėms. Pagrindinis darbo šaltinis – lauko tyrimų medžiaga, autorės surinkta 2006–2017 m. Be to, remtasi to meto periodika, vestuvių bukletais, vestuvių organizatorių tinklalapiais. Straipsnyje gvildenama, kokie veiksniai skatina kultūrinį turizmą šiuolaikinėse miesto vestuvėse. Keliama hipotezė, jog kultūrinį ir religinį turizmą skatina visuomenės sekuliarizacija ir noras patirti ,,autentiškus“ dalykus. Tyrimas atskleidė, kad šiuolaikinėse miesto vestuvėse vyrauja įvairūs kultūrinio turizmo tipai: nuo edukacijos, paveldo vietų, scenos meno, kaimiškų vietovių aplinkos, religinių vietų, šiuolaikinės populiariosios kultūros, kulinarijos, industrijos iki sveikatingumo ir SPA vietų lankymo. Kultūrinio turizmo apraiškos miesto vestuvėse – svarbi priemonė siekiant įgyti naujų žinių, išgyventi autentiškas patirtis, pažinti šalies kultūrinį, religinį, istorinį paveldą bei tapatybę.

 

Raktažodžiai: cultural tourism, modern weddings, Lithuanian city, globalization.

https://doi.org/10.24101/logos.2018.79

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu