2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Edvardas Rimkus
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Patyrimo sampratos: I. Kantas ir E. Husserlis

Straipsnyje analizuojamos I. Kanto ir E. Husserlio patyrimo sampratos – siekis aiškintis jų skirtumus ir panašumus motyvuoja šį tekstą. Straipsnyje keliamos hipotezės, jog viena didžiausių transformacijų, kurią padaro Husserlis, perimdamas kantiškąją patyrimo teoriją – tai „daikto savaime“ sąvokos perinterpretavimas, atsisakant reikšmingų Kanto teorijoje jos aspektų; tam tikros šios sąvokos reikšmės Husserlio filosofijos kontekste praranda svarbą dėl pačios fenomenologinės filosofijos metodologijos: transcendentalinės redukcijos, o taip pat huserliškoji „gyvenamojo pasaulio“ ir jo santykio su moksliniu pažinimu sampratos rodo Husserlio filosofinės teorijos orientaciją į kasdienį ir introspektyviai suprantamą patyrimą, ko, viena vertus, kantiškojoje patyrimo teorijoje neaptiksime, o kita vertus, šioms sampratoms „daikto savaime“ sąvoka yra nereikalinga.

 

Raktažodžiai: Kantas, Husserlis, epistemologija, fenomenologija, patyrimas, apriorizmas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.64

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu