2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Vytautas Rubavičius
       Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuva

 

Recenzija

Alvydas Jokubaitis. Liberalizmas kaip pilietinė religija. Vilnius: Tyto alba, 2017, 260 p.

Santrauka

Liberalizmas kaip „banalybės filosofija“

Recenzijoje analizuojama Alvydo Jokubaičio monografija Liberalizmas kaip pilietinė religija, kurioje išsamiai aiškinamasi, koks yra filosofinis liberalizmo idėjų pagrindas ir kodėl šiuolaikinė liberalizmo versija įgavo aiškius religijos bruožus. Pasitelkęs dviejų žymiausių liberalizmo teoretikų Johno Rawlso ir Ronaldo Dworkino veikalus ir paryškindamas nepagrįstą liberalizmo ir demokratijos tapatinimą, autorius įvairiais aspektais rodo, kad liberalizmo atstovai niekaip negali filosofiškai pagrįsti savo teorijos pagrindų, nepajėgūs sukurti jokios moralės filosofijos, taip pat ir pagrįstos politikos teorijos, tad vis labiau veikia kaip įtikėjusiųjų bendruomenė, kurios svarbiausias tikslas yra įgauti valdžią ir naudotis valstybinių galių „įrankiais“. Atkreipiamas dėmesys, kad filosofinis liberalizmo idėjų menkumas pridengiamas aktyvia institucine propaganda, ideologiniu indoktrinavimu ir galop naujojo „statuso“ – religijos be Dievo – paieškomis.

 

Raktažodžiai: bendrasis gėris, individas, krikščionybė, laisvė, liberalizmas, moralės filosofija, religija

https://doi.org/10.24101/logos.2018.83

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu