2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Vida Savoniakaitė
       Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Eduardo Volterio etnografinių-statistinių studijų idėja

Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip Eduardas Volteris, remdamasis savo etnografinių-statistinių studijų idėja, interpretavo Rusų imperatoriaus geografijos draugijos ir Lietuvos mokslo draugijos etnografijos sampratas. Rusų imperatoriaus geografijos draugija plėtojo etnografines-statistines studijas ,,gentinei” gyventojų sudėčiai nustatyti. Teorija savitai integravo ,,idėjų istorijos” konceptus, Vakarų etnografijoje plitusius stebėjimo metodus ir ,,etnografinę statistiką”. E. Volteris, dalyvaudamas Lietuvių mokslo draugijos veikloje, etnografinėse-statistinėse studijose iškėlė ,,tautos sielos” ir kt. diskursus. Teoriniu požiūriu analizuosime šios jo idėjos holistinę retoriką. Aptarsime klausimus: etnografinė statistika; Lietuvos etnografinės-statistinės studijos; etnografinės statistikos idėja Rusijos Imperijoje ir Europoje.

 

Raktažodžiai: Eduardas Volteris, antropologijos istorija, Rusijos Imperija, etnografinė statistika, lituanistika

https://doi.org/10.24101/logos.2018.77

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu