2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Vytis Valatka
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Antroji scholastine filosofija: tarpcivilizacinio dialogo paieška

Šiame straipsnyje nagrinėjama antrosios scholastikos (XVI–XVIII a.) tarptautinės teisės teorija, kuri buvo neatskiriama dalis teisės filosofijos, pasižymėjusios išsamumu ir analizės gilumu. Straipsnio autorius sutelkia dėmesį į pamatines kiekvienos tautos ir valstybės teises, pateiktas dominikonų vienuolio Francisco de Vitorios. Prieinama išvada, jog perkeltos į kultūrinę / civilizacinę erdvę, jos tampa pamatinėmis kultūrų ir civilizacijų teisėmis. Kadangi šios teisės reprezentuoja ir realizuoja nuostatą gerbti, saugoti ir puoselėti kultūras ir civilizacijas, jas galima taikyti kaip priemones palaikyti, užtikrinti ir skatinti tarpkultūrinę / tarpcivilizacinę komunikaciją bei dialogą.

 

Raktažodžiai: antroji scholastika, tarptautinė teisė, tarpkultūrinė komunikacija, tarpcivilizacinis dialogas

https://doi.org/10.24101/logos.2018.65

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu