2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 97

:. Inga Zemblienė
      Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

„Tautų susiliejimas“: Lietuvos totorių vaikų tapatybių daugialypiškumas mišriose šeimose, 1940–1990

Šiame straipsnyje keliamas tikslas – išsiaiškinti, su kuo tapatinasi iš mišrios šeimos kilę totorių vaikai, dėmesį sutelkiant į Sovietų Sąjungos nacionalinės politikos bruožus ir totorių asimiliaciją sovietinėje Lietuvoje. Tyrime aptariu Sovietų Sąjungos nacionalinę politiką, etniškai mišrias santuokas Sovietų Lietuvoje, totorius Lietuvos TSR, mišrių totorių šeimų palikuonių tapatybę (tapatybes). Analitiniu, interpretaciniu ir istoriniu lyginamuoju metodais nagrinėjami etnografinių tyrimų rezultatai. Lauko tyrimai buvo vykdyti 2014–2015 bei 2017–2018 m. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Alytaus apskrityse. Tyrime dalyvavo 75 žmonės, tačiau apie sovietmetį žinių suteikė 41 pateikėjas. Straipsnio chronologinės ribos apima netekusios valstybingumo Lietuvos buvimą Sovietų Sąjungos sudėtyje 1940–1941 m. ir 1944–1990 m. bei pirmuosius Nepriklausomybės metus (iki 1995 m.).

 

Raktažodžiai: etninis identitetas, etniškai mišri šeima, „tautų susiliejimas“, Lietuvos totoriai

https://doi.org/10.24101/logos.2018.82

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu