2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Rūta Bagdanavičiūtė
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Nepakeliama homo consumens būties lengvybė: M. Heideggerio filosofinė perspektyva

Šiame tekste analizuojama šiandieninio žmogaus – homo consumens – egzistencija heidegeriškajame būties kontekste. Aiškinamasi, kodėl šiam žmogui, apsvaigusiam nuo malonumų čia-ir-dabar, vertėtų kelti būties, autentikos klausimus. Teigiama, kad tai integraliai kyla iš pačios vartotojo būklės – nepakeliamos homo consumens būties lengvybės. Išryškinama vartotojiškumo ideologijai būdinga sinoptinė prievarta. Parodoma, kad tokios ideologijos užhipnotizuotas žmogus egzistuoja das Man vidutinybės plotmėje, užsimiršdamas pasauliškume, šnekalų, smalsulio modusuose. Pabrėžiama postmetafizinė M. Heideggerio būties samprata – tokia dinamiška būties filosofija lengviau siejama su vartotojiškumo dinamika. Analizuojamas būties mirties link iššūkis vartotojiškame kontekste. Heidegeriškasis judėjimas prie būties prošvaisčių atskleidžiamas kaip priešingas vartotojiškam judėjimui nepasitenkinimo ir vilties ratu. Parodomos pastangos priešintis vartotojiškai būties lengvybei aptariant ne tik filosofų, bet ir įvairių vartotojiškumo ideologijos plyšius atveriančių menininkų darbus.

 

Raktažodžiai: Heideggeris, homo consumens, das Man, egzistencija, būtis

https://doi.org/10.24101/logos.2019.03

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu